3.238.125.76
 
     
     
  Ana Sayfa Hakkımızda Özel İdare Yazılımları Belediye Yazılımları Birlik Yazılımları İletişim Destek
 
 
 
Ana Sayfa
Ürünler
Kampanyalar
İnsan Kaynakları
Destek
Uzak Masaüstü Yardım
İletişim
 
Destek
 
Uzaktan Yardım
Eğitim
 
 
Gerekli Araçlar
Demo Program Talebi
 
 
Sık Sorulan Sorular
Program Güncellemeleri
 
Program Güncellemeleri
| İşçi Maaş Programı
 • Maaş bordrosuna gelir vergisi muaf miktarı eklendi.
 • Tek puantaj bilgilerine sgk muafiyeti eklendi.
 • Banka talimat listesine tckimlik ve unvan bilgileri eklendi.
 
| Maaş Takip Programı
 • Personel kartlarına banka şube kodu eklendi.
 • Muhtar, encümen, meclis ve sözleşmeli personel icra kesintilerine ait detaylı icra bilgi girişi eklendi.
 • Program yönetim ekranına icra takibi detaylı veya personel kartlarından girilecek şekilde bölüm eklendi.
 • Komisyon üyeleri maaşlarına banka disketi oluşturma eklendi.
 • Vakıfbank disketi xls formatında hazırlandı.
 
| İşçi Maaş Programı
 • Raporlarda aylık kesintiler kısmına sosyal denge aidat kesintisi eklendi
 • Raporlarda aylık yardımlar kısmına sosyal denge sözleşmesi eklendi
 • Sendika kesinti listesine sendikaya ait adı, adresi, banka hesap nosu bölümleri eklendi.
 • Yönetim ayarlarına sosyal denge sözleşmesi ve sendika aidat kesintisi normal maaş ile hesaplanacak/ayrı bordroda hazırlanacak seçeneği eklendi.
 • Sosyal denge sözleşmesi bordrosuna ait banka talimat listesi,banka ödeme dosyası oluşturma ve ödeme emri belgesi hazırlandı.
 
| İşçi Maaş Programı
 • Maaş bordrolarına ait ödeme emri belgesi hazırlama kısmına hesaplanacak bordro seç alanı eklendi.
 • Maaş bordrolarına ait banka ödeme dosyası hazırlama kısmına hesaplanacak bordro seç alanı eklendi.
 • Maaş bordrolarına ait banka talimat listesine hazırlama kısmına hesaplanacak bordro seç alanı eklendi.
 • Maaş bordrolarına ait sgk xml dosyası hazırlama kısmına hesaplanacak bordro seç alanı eklendi.
 
| Köy Hizmetleri İşçi Maaş Programı
 • Banka hesap no girişi bölümüne kaydetme şekli değişen kayıtlar ve tüm kayıtlar diye seçenek eklendi.
 • Normal maaş bordrosunda bütçe türüne göre genel veya özel olarak bordro hesaplaması ayrıca bordro sıralama şekli adı,soyadı,tc.kimlik noya göre sıralama eklendi.
 • Aylık personel bildirimi bütçe türüne göre rapor hazırlayabilme eklendi
 • İkramiye bordrosunda bütçe türüne göre genel veya özel olarak bordro hesaplaması ayrıca bordro sıralama şekli adı,soyadı,tc.kimlik noya göre sıralama eklendi.
 • Ödeme emri belgesine bütçe türüne göre genel veya özel seçenekli ödeme emri raporu hazırlama eklendi.
 
| Su Takip Programı
 • Hızlı endeks bilgileri girişine yazdır butonu eklendi.
 • Hızlı endeks giriş bölümüne köy bazında liste eklendi.
 • Tahakkuklu tahsilat bölümünde kaydetme işlemi yapılmadan makbuz yazdırılamayacak şekilde ayarlandı.
 • Endeks silme bölümüne köy bazında seçenek eklendi.
 
| Memur Maaş Programı
 • Maaş emanet kesinti girişlerinde personel ve kesinti nolarına F9 kısayol tuşu ile personel isim ve kesinti listelerini görüntüleme eklendi.
 • Program yönetim ekranına ödeme emri hesap sıralaması şekli (hesap koduna göre ve gider,kesinti,banka,bütçe) seçenekleri eklendi.
 • Personel mesai toplamları belgesine bütçe türüne göre genel veya özel seçenekli rapor hazırlama eklendi.
 • Ek tazminat puantaj giriş kısmına üçer aylık puantaj giriş bölümü eklendi.
 • Aylık raporlara personel tahakkuk bildirim raporu eklendi.
 
| Köy Hizmetleri İşçi Maaş Programı
 • Maaş bordrosuna yıpranma primi oranı,hayat sigortası ve bireysel sigorta tutarları eklendi.
 • Kıdem tazminatı bordrosunda ödeme emri hazırlama kısmında personele ait ad,soyad,tc kimlik no,ıban alanlarını personel kartlarından otomatik alacak şekilde ayarlandı.
 • Puantaj işlemlerinde kayıt işlemi tamamlandığında ‘kayıt işlemi yapılmıştır’ diye uyarı ekranı eklendi.
 • Maaş emanet kesinti girişlerinde personel ve kesinti nolarına f9 kısayol tuşu ile personel isim ve kesinti listelerini görüntüleme eklendi.
 • Aylık yardım listelerine kilometre,vardiya,şantiye,kar zammı,pozisyon dışı primi,pozisyondışı bedeli,sakat çocuk yardımı alanları eklendi.
 
| Taşınır Mal Programı
 • Zimmet fişinde geri alınan demirbaşlara ait belge eklendi.
 • Dayanıklı taşınırlar listesinde geri alınan demirbaşlara ait liste eklendi.
 • Malzeme dağıtımda bulunan ambardaki miktar alanı taşınır işlem fişinede eklendi.
 • Tüketim defterine tarih bazında rapor seçeneği eklendi.
 
| İşçi Maaş Programı
 • Aylık kesinti listesine kefalet kesinti listesi eklendi.
 • Personel kartlarına özel aile yardımı ve çocuk yardımı eklendi.
 • Özel çocuk yardımı damga vergisi matrahına eklendi.
 • Program yönetim ekranına ödeme emri hesap sıralaması şekli (hesap koduna göre ve gider,kesinti,banka,bütçe) seçenekleri eklendi.
 • Bölüm tanımlarında ödeme emri ayarları formul hazırlama kısmındaki statü bölümüne sözleşmeli ve şirket elemanı alanları eklendi.
 
| Sulama Takip Programı
 • Sulama otomasyonuna kayıt ücreti için katılım payı eklendi
 • Tahakkuk girişinde belirtilen köy adı,mevki adı, bitki adı, dekar alanları tahsilat makbuzuna eklendi.
 • Mükellef sulama bilgilerine indirim alanları eklendi.
 • Tahakkuk raporları kısmınına gelir başlangıç kodu ve gelir bitiş kodu seçeneği eklendi.
 • Şahıs extresinde detaylı bazda rapor alındığında tahakkuklarda belirtilen köy adı, mevki adı, bitki adı alanları eklendi.
 
| Memur Sicil Programı
 • Kurum bilgilerine mernis kullanıcı ve hitap web kullanıcı bilgileri bölümleri eklendi.
 • Nüfus cüzdanı ve Adres Bilgileri mernisten otomatik olarak alınmak üzere gerekli bölümler eklendi.
 • Tüm formlarda hitap web projesine uygun veri girişleri için gerekli bölümler açıldı.
 • Hitap web projesine nüfus, askerlik, okul, kurs, hizmet, ünvan, harici hizmetler ve tazminatları otomatik aktarma bölümü eklendi.
 • Hitap web projesine aktarılan kayıtların kontrol seçeneği eklendi.
 
| Köy Hizmetleri İşçi Maaş Programı
 • Ortak bilgi tanımlarına giyim yardımı 1 ve giyim yardımı 2 tutarları eklendi.
 • Puantaj işlemlerine ek sgk kesintisi ve ek gelir vergisi matrahı tutarları eklendi.
 • Ssk xml dosyası oluşturmada tutar kuruş hanesi nokta olacak şekilde düzeltildi.
 • Ssk xml dosyası oluşturmada belge mahiyeti olan asıl,ek,toplu sözleşme kısımları eklendi.
 • Kesinti tanımlarına sakat çocuk yardımı ve pozisyon dışı bedeli eklendi.Sakat çocuk yardımından sadece ssk primi kesilecek şekilde ayarlandı.
 
| Köy Hizmetleri İşçi Maaş Programı
 • Aylık personel bildirimi raporu eklendi.
 • Personel mesai toplamları raporuna aylık/genel seçeneği eklendi.
 • Ortak bilgi ve puantaj işlemlerine aylık sosyal yardım tutarı eklendi.
 • Ortak bilgi tanımlarına ve puantaj bilgilerine ölüm yardımı personel,eş ve çocuk için ayrı ayrı yardım tutarları eklendi.
 • Bordro hazırlarken giyim yardımlarının verilip/verilmeyeceği seçeneği eklendi.
 
| Köy Hizmetleri İşçi Maaş Programı
 • Asgari geçim indirimi ve çocuk yardımı için detaylı çocuk takibi yapıldı.
 • Banka hesap numaraları güncelleme bölümüne Tüm Kayıtlar/Değişen Kayıtlar seçeneği eklendi.
 • Bordroları web sayfasına aktarma bölümüne unutulan şifreleri değiştirmek için ilgili bölüm eklendi.
 
| Köy Hizmetleri İşçi Maaş Programı
 • Asgari geçim indirimi ve çocuk yardımı için detaylı çocuk takibi yapıldı.
 • Banka hesap numaraları güncelleme bölümüne tüm kayıtlar/değişen kayıtlar seçeneği eklendi.
 • Bordroları web sayfasına aktarma bölümüne unutulan şifreleri değiştirmek için ilgili bölüm eklendi.
 • Emanet kesinti listesine normal/ikramiye maaş seçeneği eklendi.
 • Emanet kesinti listesine rapor seçeneğine personel icmali eklendi.
 
| Taşınır Mal Programı
 • Demirbaş seri numarası takibi yapıldı.
 • Kullanıcı tanımlarına program formlarının renklerini değiştirme seçeneği eklendi.
 • Demirbaş sicil etiketlerine seri numarası ve kurum logosu eklendi. Lazer veya barkod yazıcı için rapor ayarları geliştirildi.
 • Aylık giriş ve çıkış listeleri hesap koduna göre sıralandı.
 • Taşınır kesin hesap cetvelleri sayıştay dosyaları hazırlandı.
 
| Analitik Muhasebe Otomasyonu
 • Bul ekranlarında büyük/küçük harf duyarlılığı kaldırıldı.
 • Gelir kesin hesap raporunda detaylı bazda rapor seçeneği eklendi.
 • Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun cetvel ve defterler eklendi.
 
| Analitik Muhasebe Otomasyonu
 • Taşınır İşlem Fişi oluşturma işlemleri eklendi.
 • Ödeme emrinde taşınır işlem fişi yazdırma ve aktarma bölümleri eklendi.
 • Bütçe listesine ve Gelir listesine kaydet ve yazdır butonu eklendi.
 • Aylık mizan tablosuna geçici mizan,kesin mizan ve sayıştay belgesi seçeneği eklendi.
 • Muhasebe raporları bölümüne sayıştay belgeleri alma bölümü eklendi.
 
| Köy Hizmetleri İşçi Maaş Programı
 • Ortak bilgi tanımlarına ve puantaj bilgilerine ölüm yardımı personel,eş ve çocuk için ayrı ayrı yardım tutarları eklendi.
 • Ortak bilgi tanımlarına giyim yardımı 1 ve giyim yardımı 2 tutarları eklendi. Bordro hazırlarken giyim yardımlarının verilip/verilmeyeceği seçeneği eklendi.
 • Puantaj işlemlerine ek SGK kesintisi ve ek gelir vergisi matrahı tutarları eklendi.
 
| Köy Hizmetleri İşçi Maaş Programı
 • Emanet kesinti listesine normal/ikramiye maaş seçeneği eklendi.
 • Emanet kesinti listesine personel icmali eklendi.
 • Aylık personel bildirimi raporu eklendi.
 • Personel mesai toplamları raporuna aylık/genel seçeneği eklendi.
 • Ortak bilgi ve puantaj işlemlerine aylık sosyal yardım tutarı eklendi.
 
| Köy Hizmetleri İşçi Maaş Programı
 • Kullanıcı tanımlarına program formlarının renklerini değiştirme seçeneği eklendi.
 • Kıdem tazminatı bordrosu hesaplama şeklinde hizmet yılı ,ayı ve günü seçenekleri eklendi.
 • Kıdem tazminat bordrosuna senelik izin ve sürekli görev yolluğu hesaplama seçenekleri eklendi.
 • Kıdem tazminatı bordrosu, ödeme emri ve harcama talimatı eklendi.
 • Yıllık kıdem tazminatı listesi eklendi.
 
| Köy Hizmetleri İşçi Maaş Programı
 • Ortak Bilgi tanımlarına bir kaydın sosyal yardımlarını diğer kayıtlara aktarma seçeneği eklendi.
 • Emanet kesinti tanımlarına banka ödeme dosyası bilgileri eklendi.
 • Akbank ödeme dosyasına emanet kesintilerini ekleme seçeneği eklendi.
 • Personel askerlik borçlanması takip işlemleri yapıldı.
 • Personel sakatlık türü ve bütçe türü seçeneği eklendi.
 
| Memur Maaş Programı
 • Bordroları web sayfasına aktarma bölümüne unutulan şifreleri değiştirmek için ilgili bölüm eklendi.
 • Sabit tanımlarda internetten güncelleme yapıldığında arazi tazminat bilgileri eski halinde bırakıldı.
 • Kullanıcı tanımlarına program formlarının renklerini değiştirme seçeneği eklendi.
 • Banka hesap numaraları güncelleme bölümüne Tüm Kayıtlar/Değişen Kayıtlar seçeneği eklendi.
 
| Memur Maaş Programı
 • Performans ve Giyim yardımı bordrosu eklendi.
 • Ücretsiz izine ayrılan personelin G.S.S. Primi hesaplaması eklendi.
 • Tek personele ödeme emri hazırlama bölümü eklendi.
 • Birden çok bölüme ödeme emri hazırlama bordrosu eklendi.
 • Tüm rapor ve listelere personel adına ve soyadına göre sıralama seçeneği eklendi.
 
| Memur Maaş Programı
 • Arazi tazminat bordrosunda tek personel bordro hazırlama hatası giderildi.
 • Garanti bankası banka disketi oluştrma bölümüne excell ve txt seçeneği eklendi.
 • İcra kesintilerine elegeçenin tamamını kes seçeneği eklendi.
 
| Köy Hizmetleri İşçi Maaş Programı
 • Garanti bankası disket hazırlama bölümünde excell veya txt seçeneği eklendi.
 • Kurum bilgilerine yıllık mesai bilgileri bölümü eklendi. Puantaj işlemlerinde mesai toplamları kontrol seçeneği eklendi.
 • Askerlik borçlanması ssk %14 priminden fazla ise uyarı seçeneği eklendi.
 • Giyim yardımı bordrosunda tek personel seçimindeki hata giderildi. Yazılan giyim yardımının hafızada kalması eklendi.
 
| Analitik Muhasebe Otomasyonu
 • Bütçe listesi bölümünde yazdırma butonu eklendi.
 • Büyük defter ana hesap ve alt hesap bazında yazdır seçeneği eklendi.
 
| Köy Hizmetleri İşçi Maaş Programı
 • Banka Ödeme Dosyası hazırlama bölümüne Emanet kesintilerini dahil et/etme seçeneği eklendi.
 • Personel kartlarına özel kefalet kesintisi ve nafaka kesintisi bölümü eklendi.
 • Tek puantaj bilgileri bölümüne personel yıl içinde almış oldukarı toplam mesai bilgileri eklendi.
 • Personel Toplam mesai raporu hazırlandı.
 
| İşçi Maaş Programı
 • Ödeme emri, banka talimat listesi ve banka ödeme listesi bölümlerine emanet kesintisi dahil et/etme seçeneği eklendi.
 • Ortak bilgi tanımlarına eğitim yardımı için ilköğretim, lise ve yüksek okul için ayrı ayrı yardım bölümleri açıldı.
 • Tek puantaj bilgilerine okuyan çocuklar için ilköğretim, lise ve yüksek okul için ayrı ayrı giriş bölümleri açıldı. Bu hesaplama SGK, Gelir vergisi ve Damga vergisi matrahlarına dahildir.
 • Okuyan çocuklar için çocuk sayısı ve yardım raporu eklendi.
 • Milli Eğitim Müdürlükleri için ödeme emri şekli değiştirildi.
 
| Maaş Takip Programı
 • Akbank, Vakıfbank, Finansbank, İş Bankası, Halk Bankası, Garanti Bankası ve Ziraat bankası ödeme dosyası hazırlama bölümü eklendi.
 • Muhtar, Encümen, Genel Meclis ve Sözleşmeli personel kartlarına IBAN numarası eklendi.
 • Muhtar kartlarına T.C. Kimlik numarası eklendi.
 
| Memur Maaş Programı
 • 5434 sayılı kanunun EK-67. maddesine göre emekli keseneklerinde düzenleme yapıldı.
 • Akbank banka ödeme dosyasıda hem TXT ( Text Dosya) hem de XLS (Excell Dosya) seçeneği eklendi.
 
| Köy Hizmetleri İşçi Maaş Programı
 • Vardiya ve şantiye fark bordrosu hazırlandı.
 
| İşçi Maaş Programı
 • Vardiya ve şantiye bordrosu hazırlandı. Bordroya ait diğer rapor ve listeler hazırlandı.
 • Vardiya ve şantiye fark bordrosu hazırlandı.
 
| Maaş Takip Programı
 • Muhtar,Kaymakam,Encümen,Meclis,Komisyon ve Sözleşmeli personel bilgilerine fark bordroları eklendi.
 • Tüm rapor ve listeler yeni versiyona uygun halde geliştirildi.
 
| Memur Maaş Programı
 • Bordro işlemlerine giyim yardımı eklendi ve yardım raporu hazırlandı.
 
| Memur Maaş Programı
 • Programa girişte terfisi yapılacak personel bilgileri uyarı ekranı yapıldı.
 • Sosyal denge sözleşmesi ve sosyal denge sendika kesinti bilgileri eklendi.
 
| Analitik Muhasebe Otomasyonu
 • Onay belgesi yeni şekline göre değiştirildi.
 
| İşçi Maaş Programı
 • Ziraat bankası banka disketi hazırlandı.
 • Personel kartlarına bilet parası yardımı eklendi.
 
| Taşınır Mal Programı
 • İhale Onay belgesi ve Onay Belgesi açıklama bölümlerine 2 satır daha ekleme yapıldı.
 
| Taşınır Mal Programı
 • Ambar Devir ve Teslim Tutanağı ve Ambar sayım tutanağına Malzeme Orjinal kodu göster/göstermer seçeneği eklendi.
 • Yönetim ekranında taşınır işlem fişte orjinal kod kullanılacak seçilmesi durumunda taşınır istek belgesi, kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı ve kayıttan düşme teklif listesine orjinal kod yazılacak şekilde düzenleme yapıldı.
 • Malzemeler için kayıttan düşme işlemleri menüsüne ambar miktarını getiren buton eklendi.
 
| Memur Sicil Programı
 • Personel işten ayrılma tiplerine Askerlik,Devir ve Ölüm seçenekleri eklendi.
 • İşten ayrılan personel bilgileri formuna kadro ünvanı, durumu ve açıklama alanları eklendi.
 
| İşçi Maaş Programı
 • Puantaj bilgilerine ikramiye günü bölümü eklendi ve maaşla beraber verilen ikramiyelerin hesaplaması yapıldı.
 
| Memur Sicil Programı
 • Personel sicil arşivi, evrak tarama ve kontrol işlemleri yapıldı.
 • Personel istatistiklerine bakmakla yükümlü olunan kişilere ait tek tek ve toplu rapor hazırlandı.
 • Personel istatistiklerine ödül ve cezalara ait istatistik raporu eklendi.
 • Personel istatistiklerine ayrılan personellere ait ayrı bir liste hazırlandı.
 • İzin istatistik raporları bölüm ve alt bölüm bazında hazırlandı.
 
| Analitik Muhasebe Otomasyonu
 • Detaylı mizan raporlarına sadece bakiyesi olan hesaplar veya tüm hesaplar seçeneği eklendi.
 • Özel Muhasebe fişine gider bütçesi listesi, gelir bütçesi listesi ve gider ve gelir yansıtma hesaplarını otomatik çalıştıran yansıtma butonları eklendi.
 
| Memur Sicil Programı
 • Personel diğer bilgilerine ait tüm formlar değiştirildi.
 • Kullanıcı yetkileri detaylandırılarak tüm formlara uyarlandı.
 • Emeklilik Bilgileri,Bulunduğu memuriyetler ve hariçten getirdiği hizmetler formlarına insert tuşu ile satır ekleme yapıldı.
 
| Maaş Takip Programı
 • Komisyon üyeleri maaş kesinti listesi eklendi.
 
| Köy Hizmetleri İşçi Maaş Programı
 • Kefalet sandığı kesinti listesi eklendi.
 
| Taşınır Mal Programı
 • Taşınır malzemeler ve demirbaşlar için kayıttan düşme işlemlerine 'Kayıttan Düşme Listesi' eklendi.
 
| Taşınır Mal Programı
 • Hesap kodları bazında taşınır işlem fişleri detaylı raporu hazırlandı.
 
| Memur Maaş Programı
 • Bordro hazırlama bölümüne sendika yardımı verilip verilmeyeceğinin seçimi eklendi.
 • Ziraat bankası için banka ödeme dosyası eklendi.
 • Emekli sandığı aylık icmal ve ihbar fişine eski personellerin Genel Sağlık sigortası primi eklendi.
 
| Memur Maaş Programı
 • 6111 Sayılı kanuna göre sendika yardımları Ocak,Nisan,Temmuz ve Ekim aylarında maaş bilgilerine eklenmesi diğer aylarda eklenmemesi yapıldı.
 • Aylık bilgileri güncelleme bölümüne sendika yardımı düzenleme bölümü eklendi.
 
| Taşınır Mal Programı
 • Ambar genel çıkış işlemlerine taşınır istek belgesi kaydetme seçeneği eklendi.
 
| İşçi Maaş Programı
 • 6111 Sayılı kanuna göre sendika yardımları Ocak,Nisan,Temmuz ve Ekim aylarında maaş bilgilerine eklenmesi diğer aylarda eklenmemesi yapıldı.
 
| Köy Hizmetleri İşçi Maaş Programı
 • Puantaj bilgilerine diğer ödemeler adında yeni bir gelir bölümü eklendi. Buraya yazılan tutar SGK,Gelir ve Damga matrahına tabi tutularak hesaplama yapılmaktadır.
 
| Taşınır Mal Programı
 • Taşıt zimmet bilgileri formuna taşıt üzerindeki avadanlıkların yazılabileceği bölüm eklendi.
 • Ambar sayım tutanağında demirbaşlar için gruplandırma bölümü eklendi.
 
| Taşınır Mal Programı
 • El terminali aktarım işlemlerine demirbaş zimmetleri de eklendi. Böylece el terminalinden demirbaş sorgulama yapılabilmektedir.
 • Harcama birimlerine gönderilen ve harcama birimlerinden gelen malzeme ve demirbaşlar raporlarına imza bölümleri eklendi.
 • Ambar genel çıkış işlemlerindeki ambar miktarı bölümü malzemenin miktarının girildiği bölüme yaklaştırılarak bilgi girişlerinde daha kullanışlı hale getirildi.
 • Ambar genel çıkış işlemlerine Tüketim çıkış olarak yeni bir işlem türü eklendi.
 • Demirbaş zimmet bölümünden Yazdır butonuna demirbaş barkodu hazırlama menüsü eklendi.
 
| Taşınır Mal Programı
 • El terminali aktarım işlemlerine demirbaş zimmetleri de eklendi. Böylece el terminalinden demirbaş sorgulama yapılabilmektedir.
 • Harcama birimlerine gönderilen ve harcama birimlerinden gelen malzeme ve demirbaşlar raporlarına imza bölümleri eklendi.
 • Ambar genel çıkış işlemlerindeki ambar miktarı bölümü malzemenin miktarının girildiği bölüme yaklaştırılarak bilgi girişlerinde daha kullanışlı hale getirildi.
 • Ambar genel çıkış işlemlerine Tüketim çıkış olarak yeni bir işlem türü eklendi.
 • Demirbaş zimmet bölümünden Yazdır butonuna demirbaş barkodu hazırlama menüsü eklendi.
 
| Memur Maaş Programı
 • Terfi işlemlerinde eski katsayılar ile yeni katsayılar arasındaki gösterge farklı bölümü eklendi.
 
| Köy Hizmetleri İşçi Maaş Programı
 • Yönetim ekranına Ek Ödemenin Sigorta matrahına dahil edilip edilmeyeceği seçeneği eklendi.
 
| Memur Sicil Programı
 • Emekli olan personel bilgilerinin takip edileceği Emekli Olan Personel Bilgileri formu hazırlandı. Bu bölümün aktif olabilmesi için veri tabanı kontrolü yapılmalıdır.
 
| Taşınır Mal Programı
 • Ambar Genel çıkış işlemlerine malzemenin ambar miktarı eklendi.
 • Tüm Tanımlar menüsünde yapılan sıra numarası değişiklikleri tüm kayıtları değiştirir hale getirildi.
 • El Terminali ile demirbaş ve malzeme sayım menüsü eklendi.
 
| Taşınır Mal Programı
 • Demirbaş zimmet oda tanımlarına harcama birimi kodu eklendi. Zimmet bilgilerinde oda nosu; harcama birimine bağımlı hale getirildi.
 • Demirbaş zimmet yeri tanımlarına harcama birimi kodu ve oda kodu eklendi. Zimmet bilgilerinde zimmet yeri; harcama birimine ve odaya bağımlı hale getirildi.
 • Demirbaş zimmet yeri ve oda tanımlarına kayıtlı olan zimmet belgeleri listesi eklendi.
 • Demirbaş barkod hazırlamaya zimmet sıra nosuna göre rapor hazırlama bölümü eklendi.
 • Demirbaş zimmet belgesine barkod hazırlama menüsü eklendi.
 
| Memur Maaş Programı
 • Emekli kesenek dosyasında terfi farkları personel ve kurum için aynı şekilde ayarlandı.
 
| İşçi Maaş Programı
 • Personel kartlarına şoför yardımlaşma derneği ve sendika dayanışma kesintileri eklendi.
 • Aylık bilgi güncelleme bölümüne personel kartlarındaki tüm bilgiler eklendi.
 
| Belediye Gelir Programı
 • Yönetim Ekranına otomatik gecikme cezası hesaplama seçeneği eklendi.
 
| Taşınır Mal Programı
 • Ambar Genel Çıkış işlemlerine taşınır istek belgesi eklendi.
 • Ambar devir teslim tutanağına demirbaş ambarı için zimmette bulunan demirbaşları göster/gösterme seçeneği eklendi.
 • Taşıt bakım işlemleri bölümüne iş emri no,giderilen arızalar,giriş tarihi,çıkış tarihi,araç kilo metresi ve araç markası bilgileri eklendi.
 
| Gelir Takip Programı
 • Gecikme Cezası hesaplama bölümüne borç bilgileri seçimi eklendi.
 
| Gelir Takip Programı
 • Emlak Sicil Birleştirme İşlemlerine kira artış tarihi bölümü eklendi.
 
| Köy Hizmetleri İşçi Maaş Programı
 • Banka talimat listesine emanet kesintileri dahil edip etmeme seçeneği eklendi.
 • Yönetim ekranına Sorumluluk zammının hesaplamasında bulunduğu pozisyondan veya vekalet ettiği pozisyondan hesaplama seçeneği eklendi.
 
| İşçi Maaş Programı
 • Personel kartlarına mühendis primi eklendi. Hesaplama şekli sosyal yardım ile aynı şekilde hesaplama ya eklendi.
 
| Taşınır Mal Programı
 • Ambar aktarma ile harcama birimlerine gönderilen ve harcama birimlerinden alınan malzeme ve demirbaşlara ait hem malzeme bazında hem de hesap bazında rapor eklendi.
 
| Taşınır Mal Programı
 • Ambar giriş işlemlerine ve genel çıkış işlemlerine taşıt nosu eklendi.
 • Taşıtlara alınan malzemeleri ve kullanılan malzemeleri gösteren Taşıt Malzeme Hareketleri raporu eklendi.
 • Tüm raporlarda yetkili isim bilgileri program tarafından hatırlanabilir hale getirildi.
 • 18.Ağustos.2010 tarihinde yayımlanan Taşınır hesap kodları listesi Yeni hesap kodlarını açma bölümüne ve Yönetmelikler bölümüne eklendi.
 
| Memur Sicil Programı
 • Personel izin işlemlerine özel kod eklendi. Personel izin raporlarında özel koda göre rapor hazırlandı.
 
| Taşınır Mal Programı
 • Taşınır İstek Belgesine Malzemelerin veya Demirbaşların kullanılacağı yerin girilebilmesi için açıklama alanı eklendi.
 
| İşçi Sicil Programı
 • Personel izin işlemlerine özel kod eklendi. Personel izin raporlarında özel koda göre rapor hazırlandı.
 • İzin tiplerine günlük izin eklendi.
 
| Memur Maaş Programı
 • Ek Ödeme Farklarını almak için personel kartlarına Ek Ödeme % sine 350 yazıp; fark bordrosu alın. Daha sonra Ek Ödeme % sini eski haline çevirin.
 • Gelir vergisi Dilimleri değişti. Yeni gelir vergisi dilimlerini sabit tanımlarda ilgili bölüme girin.
 
| Memur Maaş Programı
 • Personel kartlarına özelleştirme/sözleşme farkı bölümü eklendi. Bu bölüme yazılan tutar direk ele geçen maaşa eklendi.
 
| Analitik Muhasebe Otomasyonu
 • Muhasebe raporlarında teminat mektupları icmal cetveli ve teminat mektupları icmal defteri düzeltildi.
 
| Analitik Muhasebe Otomasyonu
 • Muhasebe raporlarında teminat mektupları icmal cetveli ve teminat mektupları icmal defteri düzeltildi.
 
| Gelir Takip Programı
 • Geçici tahsilatlara ait raporlar ve listeler eklendi.
 
| Memur Maaş Programı
 • Personel kartlarına bordro sıra numarası eklendi. Tüm rapor ve listelere sıralama seçeneğine bordro nosu eklendi.
 
| İşçi Sicil Programı
 • Kadro işlemlerine kadro çoğaltma butonu eklendi.
 
| Köy Hizmetleri İşçi Sicil Programı
 • Kadro işlemlerine kadro çoğaltma butonu eklendi.
 
| Memur Sicil Programı
 • Kadro işlemlerine kadro çoğaltma butonu eklendi.
 • Ünvana Göre Mevcut Kadro Cetveli ve Sınıf ve Ünvan Bazında Kadro Cetveli raporları değiştirildi.
 
| Köy Hizmetleri İşçi Maaş Programı
 • Personel Aylık Bilgi düzenleme formuna yazdırma butonu ve kaydetme seçeneği eklendi.
 
| İşçi Maaş Programı
 • Personel Aylık Bilgi düzenleme formuna yazdırma butonu ve kaydetme seçeneği eklendi.
 
| Memur Maaş Programı
 • Personel Aylık Bilgi düzenleme formuna yazdırma butonu ve kaydetme seçeneği eklendi.
 • Terfi kesinti listesi aylık ve yıllık olarak değiştirildi
 
| İşçi Sicil Programı
 • Personel kartlarına Hafif Hizmet Raporu takibi için bölüm eklendi. Personel istatistiklerine hafif hizmetli personel listesi eklendi.
 • Mevcut kadro bilgilerine ilgili kadronun birim kodu eklendi. Birimlere göre mevcut kadro bilgileri raporu hazırlandı.
 • İzin bilgileri formuna personelin daha önceden almış olduğu tüm izinlerin toplamı eklendi.
 
| Memur Sicil Programı
 • Personel kartlarına Hafif Hizmet Raporu takibi için bölüm eklendi. Personel istatistiklerine hafif hizmetli personel listesi eklendi.
 • Mevcut kadro bilgilerine ilgili kadronun birim kodu eklendi. Birimlere göre mevcut kadro bilgileri raporu hazırlandı.
 • İzin bilgileri formuna personelin daha önceden almış olduğu tüm izinlerin toplamı eklendi.
 
| İşçi Maaş Programı
 • SGK XML dosyası yeni şekline göre değiştirildi.
 
| Analitik Muhasebe Otomasyonu
 • Gelir Kesin Hesap Cetveline 4 düzey veya 5 düzey hazırlama şeçeneği eklendi.
 
| Taşınır Mal Programı
 • Malzeme hareketleri listesine teslim alan bilgileri eklendi ve rapor A4 kağıda yatay şekle çevrildi.
 
| Köy Hizmetleri İşçi Sicil Programı
 • Mazeret ve sağlık izinleri için yeni rapor şekli dizayn edildi.
 • SGK XML dosyası yeni şekline göre değiştirildi.
 
| Memur Maaş Programı
 • Personel banka hesap ve iban numaralarını hızlı değiştirme ekranı yapıldı.
 • Ekders çalışma bordrosu ve puantajı eklendi.
 • Aile yardımı,çocuk yardımı,doğum yardımı ve ölüm yardımı listeleri eklendi.
 
| Memur Sicil Programı
 • Personel Emeklilik Belgesi hazırlama bölümü eklendi.
 • Mazeret ve sağlık izinleri için yeni rapor şekli dizayn edildi.
 • Personel istatistiklerine sınıf ve ünvana göre personel listesi eklendi.
 • Kadro işlemleri bölümüne ünvana göre ve sınıf-ünvan a göre kadro durum listesi eklendi.
 • Personel nüfus cüzdanı ve askerlik bilgileri formlarına yeni bilgiler eklendi.
 
| Analitik Muhasebe Otomasyonu
 • Muhasebe raporlarında damga vergisi beyanname raporu damga vergisi oranı en son girilen rakam kalacak şekilde ayarlandı.
 
| Memur Sicil Programı
 • Personel bilgi sorgulama formuna birim adı kısmı eklendi.
 
| Memur Sicil Programı
 • Personel bilgi sorgulama formuna birim adı kısmı eklendi.
 
| İşçi Sicil Programı
 • Personel bilgi sorgulama formuna birim adı kısmı eklendi.
 
| Gelir Takip Programı
 • Borç alacak raporunda düzenleme yapıldı.
 
| Memur Sicil Programı
 • İzin giriş formu bölümündeki raporda düzenleme yapıldı.
 
| Köy Hizmetleri İşçi Sicil Programı
 • İzin giriş formu bölümündeki raporda düzenleme yapıldı.
 
| Su Takip Programı
 • Detaylı endex girişi bölümünde düzenleme yapıldı.
 
| İşçi Maaş Programı
 • İkramiye ve nöbet puantaj aktarma bölümlerinde düzenleme yapıldı.
 
| Köy Hizmetleri İşçi Maaş Programı
 • Maaş hesaplamasında vekalet edilen pozisyon hesaba katılmayacak şekilde düzenleme yapıldı.
 
| Memur Maaş Programı
 • Mevcut kadro bilgileri bölümünde personel adı elle girilebilir hale getirildi.
 
| İşçi Maaş Programı
 • Çocuk sayısı sınırsız hale getirildi.
 
| Köy Hizmetleri İşçi Maaş Programı
 • İkramiye hesaplarındaki kesinti tanımları bölümünde düzenleme yapıldı.
 
| Gelir Takip Programı
 • Taşınmaz satış gelirleri tahsilat aktarma bölümünde düzenleme yapıldı.
 
| Memur Maaş Programı
 • Personel kartlarına kadro derece ve kademeleri girişi eklendi. Önceden açılan kadro derecesi silindi. Personel kadro derece ve kademeleri yeniden girilmelidir.
 • Sicil bilgilerinde memuriyet bilgilerine kadro ve emekli derece ve kademeleri eklendi.Maaş ek gösterge seçeneği eklendi. Raporları yeniden düzenlendi.
 • Sicil bilgilerinde emeklilik bilgilerine kadro derece ve kademeleri eklendi.Maaş ek gösterge seçeneği eklendi. Raporları yeniden düzenlendi. Emeklilik hizmet cetveli eklendi.
 
| Analitik Muhasebe Otomasyonu
 • Taşınır İşlem fişi hazırlama bölümü eklendi.
 • Özel Ödeme Emri bölümü eklendi.
 
| Analitik Muhasebe Otomasyonu
 • Emanet iade işlemlerinde emanet listesine bul seçeneği eklendi.
 • KBS mizan otomatik aktarım yapıldı.
 
| Gelir Takip Programı
 • Lojman ve işyeri kartlarına tapu sicil no,ada no,parsel no ve pafta no alanları eklendi.
 • Sicil kartlarına il kodu seçeneği eklendi.
 
| İşçi Maaş Programı
 • Sicil bölümüne kadro bilgileri takibi ve ilgili raporlar hazırlandı.
 • Sicil bölümen personel izin istatik listesine izin sürelerine göre liste seçeneği eklendi.
 • Sicil bölümüne personel tüm bilgilerine göre liste seçeneği eklendi.
 
| Memur Maaş Programı
 • Sicil bölümüne personel genel istatistik raporu ve detaylı yıllık izin listesi eklendi.
 
| İşçi Maaş Programı
 • Sicil bölümüne personel genel istatistik raporu ve detaylı yıllık izin listesi eklendi.
 
| Köy Hizmetleri İşçi Maaş Programı
 • Sicil bölümüne personel genel istatistik raporu ve detaylı yıllık izin listesi eklendi.
 
| İşçi Maaş Programı
 • SSK Prim hesaplama yuvarlama şekli değiştirildi.Mevcut bordrolarınızda SSK primlerinde değişiklik olabilir.
 • Sicil bölümüne personel doğum tarihlerine göre şuanki yaşlarının listesi eklendi.
 
| Köy Hizmetleri İşçi Maaş Programı
 • Sicil bölümüne personel doğum tarihlerine göre şuanki yaşlarının listesi eklendi.
 
| Memur Maaş Programı
 • Sicil bölümüne personel doğum tarihlerine göre şuanki yaşlarının listesi eklendi.
 
| Taşınır Mal Programı
 • Ambar giriş işlemlerine taşınır istek belgesinden aktarma butonu eklendi.
 
| Memur Maaş Programı
 • Kefalet sandığı hesaplaması değiştirildi. Yasal bilgilere kefalet giriş ve normal aidat göstergeleri eklendi. Personel kartlarına kefalet hesaplama şekli seçeneği eklendi.
 • Sicil kartlarına maaş kesinti cezası,lojman giriş tarihi ve kısmi maaş günü bilgileri eklendi.
 • Yabancı dil tazminatları 4 kalem daha artırılarak toplam 7 kaleme çıkarıldı. Yasal bilgilerde yeni tazminat oranları girişi eklendi.
 • Emekli kesenek hesaplamasında emekli ekgösterge normal ekgöstergeden farklı ise aradaki fark personel hissesine eklendi. (5434 S.K. Ek 67. maddesine göre). Emekli sandığı dosyası hazırlamada emekli yönünden terfi edenlerin yeni derece, kademe ve ek göstergeleri aktarıldı. Artık terfi edenlerin emekli sandığı programında yeni derece ve kademelerini yazmaya gerek kalmadı.
 • Personel kartlarında önceki aylar butonuna personele ait emekli kesenekleri listesi eklendi.
 
| İşçi Maaş Programı
 • Sicil bölümüne personel izin süreleri tanımı eklendi. Personel çalışma yıllarına göre hakettikleri izin süreleri bu bölümden girilerek hesaplama değiştirildi
 
| Köy Hizmetleri İşçi Maaş Programı
 • Sicil bölümüne personel izin süreleri tanımı eklendi. Personel çalışma yıllarına göre hakettikleri izin süreleri bu bölümden girilerek hesaplama değiştirildi
 • Personel kartlarına izin haketme tarihi eklendi. Tüm izin süreleri bu haketme tarihine göre değiştirildi.
 • Sicil bölümüne yevmiye tanımları eklendi. Bu bölümden personel kartlarına bağlantı yapılarak personel yevmiyesi otomatik hesaplama yapıldı.
 
| Gelir Takip Programı
 • Borç-Alacak raporuna 2 rapor daha eklendi. Bu raporlarda tahakkuk tutarı,terkin tutarı ve diğer bilgiler detaylı olarak hazırlandı.
 • Taşınmaz satış gelirlerinin belde/köy hakları ödeme takibi eklendi.Tahakkuk girişlerine taşınmaz satış gelirleri %25-%75 ayrımını otomatik hesaplamak için buton eklendi.
 • Kurum bilgilerine kültür varlıkları tahsilat tutarı eklendi. Buraya tutar yazılması durumunda kültür varlıkları projeleri için ödenek hesabı buradan yapıldı. Burada tutar yoksa kültür varlıkları tahsilat toplamını program otomatik olarak bulmaktadır.
 • Para cezaları girişlerine zaman aşımı tarihleri eklendi. Para cezaları raporlarına bu eklentiye göre zaman aşımı raporu hazırlandı. Zaman aşımı dolum süresi takibi yapıldı.
 • Sabit hesap tanımlarına taşınmaz satış belde/köy hakkı için hesap seçimi eklendi.
 
| İşçi Maaş Programı
 • Nöbet Bordrosu ve nöbet puantaj işlemleri yapıldı.
 • Sendika tanımlarına baz hesap,sendika adresi, banka hesap nosu ve banka şubesi eklendi.
 
| Amortisman Takip Programı
 • Ondalık simgesi ayrımı kaldırıldı. Bölgesel ayarlarda ondalık simgesi ve basamak gruplandırma simgesi nasıl ayarlanırsa programda o şekilde kullanılabilir.
 
| Köy Hizmetleri İşçi Maaş Programı
 • Personel kartlarına IBAN numarası eklendi.
 • Ondalık simgesi ayrımı kaldırıldı. Bölgesel ayarlarda ondalık simgesi ve basamak gruplandırma simgesi nasıl ayarlanırsa programda o şekilde kullanılabilir.
 
| Memur Maaş Programı
 • Personel kartlarına sigortalı hizmet bilgileri eklendi.Emekli sandığı dosyası hazırlamada bu hizmet süreleri normal hizmet sürelerine eklendi.
 • Arazi tazminat bordrosunda mühendis,tekniker ve teknisyen için bölümler açılarak hesaplama bu bölümlere göre yapıldı.
 • Ondalık simgesi ayrımı kaldırıldı. Bölgesel ayarlarda ondalık simgesi ve basamak gruplandırma simgesi nasıl ayarlanırsa programda o şekilde kullanılabilir.
 
| Ödenek Takip Programı
 • Yönetim ekranına 835 nolu gider yansıtma hesabı detay veya tek satır yazdırma seçeneği eklendi.
 
| Gelir Takip Programı
 • Ondalık simgesi ayrımı kaldırıldı. Bölgesel ayarlarda ondalık simgesi ve basamak gruplandırma simgesi nasıl ayarlanırsa programda o şekilde kullanılabilir.
 
| İşçi Maaş Programı
 • Fazla mesai ve Fazla mesai fark bordrosu eklendi.
 • Personel kartlarına IBAN numarası eklendi.
 • Ondalık simgesi ayrımı kaldırıldı. Bölgesel ayarlarda ondalık simgesi ve basamak gruplandırma simgesi nasıl ayarlanırsa programda o şekilde kullanılabilir.
 
| Analitik Muhasebe Otomasyonu
 • Kbs mizan raporları düzeltildi.
 
| Memur Maaş Programı
 • Personel kartlarına IBAN no, kadro derecesi ve işe giriş tarihinden itibaren hizmet süresi bilgileri eklendi.
 • Sendika tanımlarına banka şubesi eklendi.
 • Vakıfbank disket şekli değiştirildi.
 
| İşçi Maaş Programı
 • Personel kartlarına netten brüte maaş hesaplama eklendi.
 
| Köy Hizmetleri İşçi Maaş Programı
 • Fazla mesai ve normal bordroya %125 fazla mesai eklendi.
 • Sicil bölümüne mevsimlik işçi çalışma bilgileri eklendi.
 
| Analitik Muhasebe Otomasyonu
 • Muhasebe programında banka işlemleri menüsüne ve Muhasebe raporlarında Cetvel ve Listeler Menüsünden Banka Cetvelleri menüsüne Banka Ödeme Listesi eklendi. Yapılan ödemelerin banka şube adı ve IBAN numarası bu listede çıkmaktadır. Bu listeyi kullanmadan önce bir defaya mahsus Muhasebe programından Ayarlar menüsünden Veri Tabanı kontrol işlemi yapılmalıdır.
 • Kdv kullanan kurumlara ait Banka teslimatlarında KDV hesaplama butonu eklendi.
 
| Taşınır Mal Programı
 • Dayanıklı Taşınırlar Listesine Demirbaş birleştirme seçeneği eklendi.
 
| Gelir Takip Programı
 • Sicil kartlarından tahakkuk ve tahsilat bölümlerine geçiş butonları eklendi.
 • Tahakkuk işlemlerinden tahsilat işlemlerine ve tahsilat işlemlerinden tahakkuk işlemlerine geçiş butonları eklendi.
 
| Analitik Muhasebe Otomasyonu
 • Kesinti tanımlarında kesintiler için kdv durumu seçeneği eklendi.
 
| Memur Maaş Programı
 • 5510 Sayılı Kanuna bağlı Personelin Emekli Dosyası hazırlamasında fark ve normal bordro emekli matrahları ayrı ayrı yapıldı.
 
| Gelir Takip Programı
 • Kurum bilgilerine hafta sonuna denk gelen tahakkukların uyarı seçeneği eklendi.
 
| Taşınır Mal Programı
 • Rapor ve Listelerde Diğer raporlara Harcama Birimi Ambar Sayım Tutanağı Eklendi.
 • Dayanıklı Taşınırlar Defteri hazırlama bölümüne kayıtlı demirbaşların hesap kodları listesi seçeneği eklendi.
 
| Köy Hizmetleri İşçi Maaş Programı
 • Arazi tazminatı ve Kıdem tazminatı bordrolarına damga vergisi düzenlemesi yapıldı.
 
| Taşınır Mal Programı
 • Kayıttan düşme teklif onay tutanağına fiş toplamı eklendi.Bu bilgileri isteyen kullanıcılarımız dusme.fr3 dosyasını da güncellemesi gerekir.
 • Malzeme dağıtım işlemlerine muhasebe birimi seçeneği eklendi.
 
| Taşınır Mal Programı
 • Ambar Sayım Tutanağında ambar kodu ve adı yazıldı.
 • Yönetim ekranına asgari ve azami stok kontrolü eklendi. Asgari ve azami stok kontrolü yapan kullanıcılarımız bu ayarları yapmalıdır.
 
| Memur Maaş Programı
 • 5510 S.Kanuna tabi olmayan eski memurlara %12 Genel Sağlık sigortası primi eklendi.
 • Emekli kesenek listesi ve emekli kesenek dosyasına %12 G.S.S. eklendi.
 • Çocuk yardımı sayısı sınırsız hale getirildi.
 • Damga vergisi 6.6. oranının girilebilmesi için kuruşlu yapıldı.
 
| Gelir Takip Programı
 • Tahakkuk uyarı sisteminde tatil gününe denk gelen kayıtların uyarısı için ilk mesai gününde tekrar kontrol etme seçeneği eklendi.
 • Tahakkuk girişlerinde ödeme tarihi tatil gününe denk gelen kayıtların kontrolü eklendi.
 • Tüm bul menülerine aranan son ifadeye göre hatırlama seçeneği eklendi.
 
| Köy Hizmetleri İşçi Maaş Programı
 • İkramiye, arazi tazminatı, fazla mesai, vardiya puantaj bilgilerine bölüm kodu seçeneği eklendi.
 • Personel kartlarında personel ismini yazıp F9 tuşuna basınca personel hızlı bulma seçeneği eklendi.
 • Tüm bul menülerine aranan son ifadeye göre hatırlama seçeneği eklendi.
 
| Taşınır Mal Programı
 • Zimmet kopyalama işlemi yapıldı. Bu bölüm ile önceden verilen bir zimmet yeni bir zimmet olarak kayıt edilebilir.
 • Malzeme birim tanımlarındaki değişiklikler demirbaş ve malzeme kartlarında da değişiklik yapabilir hale getirildi.
 • Demirbaş kartlarında kdv ekleme butonu eklendi.
 • Taşıt kartlarındaki ve demirbaş kartlarındaki plaka alanı 50 karektere çıkarıldı.
 • Malzeme sayım hazırlık listesine raf seçeneği eklendi.
 
| Taşınır Mal Programı
 • Yönetim Ekranına Orjinal Kod kullanım seçeneği eklendi.Orjinal kod kullanmak isteyen müşterilerimiz için orjinal kod kontrol raporu eklendi.
 • Bütün formlardaki bul bölümlerine F3 tuşu ile yeni bir arama seçeneği eklendi. Ayrıca bul menüleri aranan son ifadeye göre hatırlama seçeneği eklendi.
 
| İşçi Maaş Programı
 • İşçi programına ikramiye fark bordrosu eklendi.
 
| Taşınır Mal Programı
 • Demirbaş kartlarında Belge No alanı 10 karekterden 20 karektere çıkarıldı.
 
| Köy Hizmetleri İşçi Maaş Programı
 • Personel kartlarına devreden ssk prim tutatı eklendi. Yeni kullanıcılarımız bu bölüm ile devreden ssk matrahlarını girebilirler.Mevcut kullanıcılarımız devir işlemlerinde ssk primleri otomatik olarak devredecektir.
 
| İşçi Maaş Programı
 • Personel Sicil İşlemlerine Aylık Prim Aktarma menüsü eklendi. Maaş programımızı kullanmayan kullanıcılarımız bu bölümden personele ait aylık prim bilgilerini otomatik olarak aktarabileceklerdir.
 • Personel prim bilgileri listesi eklendi.
 
| Gelir Takip Programı
 • Aylık sabit yapılan kira gelirlerini otomatik aktarma seçeneği eklendi. Bu bölüm ile her ay alınan kira gelirleri tek seferde otomatik olarak aktarılabiliecektir.
 • Vezne tahsilatlarını bankaya aktarma seçeneği eklendi.
 
| Köy Hizmetleri İşçi Maaş Programı
 • Düzeltme: Vardiya-Şantiye bordrosunda yazdırmadaki sorun düzeltildi.
 
| Memur Maaş Programı
 • Sicil işlemlerinde yönetmelikte bulunan tüm kadro cetvel ve listeleri eklendi.
 • Sicil işlemlerinde askerlik hizmet süresi,sigortalı hizmet süresi bilgileri takibi eklendi ve bu bilgileri kapsayan rapor hazırlandı.
 • Sicil işlemlerinde vekalet edilen pozisyon eklendi ve bu kriterlere göre rapor hazırlandı.
 
| Memur Maaş Programı
 • Personel sicil işlemlerine katıldığı kurs ve seminerler bölümü eklendi.
 • Personel vekalet ettiği pozisyon eklendi ve bu kriterleri sorgulamak için gerekli rapor hazırlandı.
 
| Analitik Muhasebe Otomasyonu
 • Taslak bütçe programında Hızlı gider bütçe girişine ve hızlı gelir bütçe girişine teklif birimleri arası aktarım butonu eklendi.
 • Muhasebe raporlarında Tablolar menüsünde beyanneme raporlarına Muhtasar beyanneme eklendi.
 • Kbs mizan veri girişi için Tablolar menüsünde KBS Mizan bölümüne excell olarak kaydetme yapıldı.
 
| İşçi Maaş Programı
 • Maaş bordrolarını personel mail adreslerine otomatik olarak gönderim seçeneği eklendi.
 • Puantaj bilgilerinde fark bilgilerinden kaynaklanan hata giderildi.
 • Halk Bankası disketi eklendi.
 
| Köy Hizmetleri İşçi Maaş Programı
 • Maaş bordrolarını personel mail adreslerine otomatik olarak gönderim seçeneği eklendi.
 • Puantaj işlemlerinde farksayı girişlerindeki hata giderildi. Toplu puantajda otomatik aktarma butonu eklendi.
 • Personel Kartlarına Hayat Sigortası,Bireysel Sigorta,Askerlik Borçlanması alanları eklendi.
 • Km. ve yevmiye tanımlarına açıklama eklendi.
 • Alt Bölüm tanımları eklendi.
 
| Memur Maaş Programı
 • Yönetim ekranına 5510 Sayılı Kanuna tabi memurlarda bordro hesaplamasında Yan Ödeme nin Emekli Matrahına dahil/dahil değil seçeneği eklendi.
 • Maaş bordrolarını personel mail adreslerine otomatik olarak gönderim seçeneği eklendi.
 • Maaş bordrolarını web modülü kullanan müşterilerimizin web sayfasına aktarma seçeneği eklendi.
 
| Köy Hizmetleri İşçi Maaş Programı
 • Fazla Mesai Fark Bordrosu hazırlama eklendi.
 • Halk bankası disket hazırlama eklendi.
 • Tüm Yardım ve Kesinti Listelerine Fark Bordroları eklendi.
 
Sayfa Başına Dön
 
 
Şimşek Bilgisayar & Yazılım Ltd.Şti.
Tel : 0 442 213 20 50 (Pbx) Fax : 0 442 213 20 52
Menderes Caddesi Gürcükapı İş Merkezi Kat:2 No:22 25100 Yakutiye / ERZURUM